සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

විදෙස් පුවත්

අමුතු මිසයිලයක් රුසියාවෙන් යුධ බිමට

නවතම වාර්තා අනුව රුසියානු හමුදා යුක්‍රේනයේ බටහිර ප්‍රදේශ වෙත ප්‍රහාර එල්ල කිරීම‍ට භාවිත කර ඇත්තේ, මිසයිල ආරක්ෂණ පද්ධති මගහැර සහ ශබ්දයේ වේගය අභිබවා යාහැකි “හයිපර්සොනික්” කාණ්ඩයේ මිසයිල බවද අනාවරණය වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Tags