සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

විදෙස් පුවත්

ප්‍රසිද්ධ TikTok ගිණුම් කිහිපයකටම සයිබර් ප්‍රහාර..

TikTok යෙදවුමට අදාළව ප්රසිද්ධ සන්නාම සහ පුද්ගල ගිණුම් කිහිපයකටම සයිබර් ප්රහාර එල්ල වී ඇතැයි Byte Dance සමාගම සඳහන් කර සිටිනවා.
 
මෙසේ සයිබර් ප්රහාරයට ලක්ව ඇති ගිණුම් අතර පැරිස් හිල්ටන් වැනි පුද්ගලයන්ගේ ගිණුම් සහ CNN පුවත් සේවය ද ඇතුලත් වනවා.
 
මෙම සයිබර් ප්රහාරය එල්ල කරන ලද පුද්ගලයන් හෝ පාර්ශව සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු තොරතුරක් හෙලිවී නොමැති අතර එම​ ගිණුම් යලිත් ප්රතිසාධනය කිරීම සඳහා යෙදවුමේ හිමිකාරීත්වය දරන සමාගම් කටයුතු කරමින් සිටින බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.
Tags