සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

විදෙස් පුවත්

මෙක්සිකෝවේ ජනාධිපති ධූරය ඓතිහාසික වෙනසකට​

මෙක්සිකෝවේ ප්රථම ජනාධිපතිනිය බවට පත් වෙමින් ඓතිහාසික ලෙස ජයග්රහණයක් සනිටුහන් කිරීමට Claudia Sheinbaum මහත්මිය​ සමත්ව තිබෙනවා.
 
විදෙස් මාධ්ය වාර්තාවන් සඳහන් කර තිබෙන ආකාරයට ඇය මූලික ඡන්ද ප්රතිඵල අනුව 58% – 60% අතර ප්රමාණයකින් මනාප ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා.
 
Claudia Sheinbaum මහත්මිය ඔක්තෝම්බර් මස පළමු වන දා සිට සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමට නියමිත බව ද​ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.
Tags