සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දිස්ත්‍රික්ක 12ක් සඳහා තාප දර්ශක උපදේශනයක් නිකුත් කරයි .

තාප දර්ශකය, උතුර, උතුරු-මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මිනිස් සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය ‘Caution’ මට්ටම දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Tags