සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

විදේශීය සමාගම්වලට මෙරට තුළ ඉන්ධන අලෙවියට අවසර

මෙරට සමස්ත ඉන්ධන සැපයුමෙන් 90%ක් පමණ ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථා විසින් සපයන අතර ඉතිරි 10%ක ප්‍රමාණය ඉන්දියානු තෙල් සමාගම විසින් සපයනු ලබනවා. මේ අතර ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කරන රටවල ස්ථාපිත සමාගම්වලට මෙරට ඉන්ධන ආනයනය හා සිල්ලර විකුණුම් වෙළෙඳපොළ විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.ඒ අනුව විධිමත් ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් තෝරාගනු ලබන තෙල් සමාගම් සමඟ දිගුකාලීනව ගිවිසුම් ගතවීම සඳහා ඛනිජතෙල් අමාත්‍යවරයා විසිනුයි මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ. විදෙස් ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල තෙල් සමාගම් සමඟ දිගුකාලීනව ගිවිසුම්ගතව මෙරට විදේශ විනිමය ගැටලුවට පීඩනයක් ඇති නොවන අයුරින් එම සමාගම්වල අරමුදල් උපයෝගී කරගෙන ඉන්ධන ආනයන කර අලෙවි කිරීමට එම සමාගම් සඳහා අවස්ථාව සැලසෙනවා.

Tags