සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට​

ත්රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත අද දිනයේදී (10) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

තවත් පනත් කෙටුම්පත් 6ක් දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන බවට අධිකරණ අමාත්ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් සඳහන් කර තිබෙනවා.

අධිකරණ අමාත්යවරයා විසින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනු ලැබූවේ ත්රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත අධිකරණයේදී අභියෝගයට ලක් කිරීමට සති දෙකක කාලයක් පවතින බවයි.

Tags