සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් සහ​ ICC ප්‍රධානියා අතර හමුවක්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Geoff Allardice සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අතර හමුවක් සිදුව තිබෙනවා.

සිය X ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා සමඟ ඵලදායී සාකච්ඡාවකට එළඹුණු බවයි.

අදාළ X සටහන පහතින්:

 

Tags