සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

විදුලි බිල ඉහළ නැංවීමේ සූදානමක්?

පිරිවැය පියවා ගැනීම සඳහා විදුලි බිල ඉහළ දැමීමට අවසර ලබාදෙන මෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්‍ය නරේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසා ඇත්තේ මෙම වසරේදී අපේක්‍ෂිත ප්‍රමාණයෙන් ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා අතිරේක පිරිවැයක් වැයවූ බවයි.

මෙම වසරේ අපේක්‍ෂා කරන ලද ජල විදුලි ධාරිතාව ගිගාවොට් පැය 4500ක් වූවද​, ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත්තේ ගිගාවොට් පැය 3750ක් බවද ඔහු විසින් සඳහන් කර තිබේ. ඒ හේතුවෙන් ගිගාවොට් පැය 750ක් අතිරේකව තාප බලාගාර වලින් ලබාගැනීමට සිදුවූ බවත්, ඒ සඳහා අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුව තිබෙන බවටත් සඳහන්ය​. එම තත්ත්වය හමුවේ අදාළ ඉල්ලීම මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් සිදුකල බවත් සවිස්තරාත්මක දත්ත එළඹෙන සඳුදා කොමිසම වෙත යොමු කරන බවත් විදුලිබල මණ්ඩල සාමාන්‍යාධීකාරී විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත​.

Tags