සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

දුම්රිය වර්ජනය අවසන්.

ලොකෝමෝටිව් ඔපරේටින්ග්ස් ඉංජිනියර්ස් වෘත්තීය සමිතිය විසින් දියත් කර තිබූ වැඩ වර්ජනය අත්හිටුවීමට ඔවුන් විසින් තීරණය කර තිබෙනවා. අද දිනයේ (13) පස්වරුවේ පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට අදාළව ලැබුණු යහපත් ප්‍රතිචාර හේතුවෙන් මෙම වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ලොකෝමෝටිව් ඔපරේටින්ග්ස් ඉංජිනියර්ස් දුම්රිය රියදුරු වෘත්තීය සමිතිය විසින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ හෙට දිනයේ මධ්‍යහ්නය වන විට දුම්රිය ධාවනය යථාවත් වනු ඇති බවටයි.

Tags