සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය තවදුරටත්. මාතර ප්‍රදේශයට ගංවතුර අවධානමක්!

නිරිතදිග මෝසම සක්‍රීය වීම හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසට බලපා ඇති වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය තවදුරටත් අපේක්‍ෂා කල හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සඳහන් කර තිබේ. බස්නාහිර​, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවට ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.

මේ අතර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරි පැය 24 තුළ නිල්වලා ගං ද්‍රෝණියට ගංවතුර තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඉදිරි පැය 24 තුළදී මිලිමීටර 100 ඉක්මවූ තද වැසි ඇති වුවහොත් නිල්වලා ගගෙහි විශාල ගංවතුර ආරක්‍ෂණ බැමි ඇතැම් ස්ථාන වලින් උතුරා යාමේ දැඩි අවධානමක් පවතින බවට දක්වා ඇති අතරම ඒ හේතුවෙන්; මාතර​, මාලිම්බඩ​, කඹුරුපිටිය​, තිහගොඩ​, අතුරලිය සහ අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් නිල්වලා ගග නිම්නයේ පහත් බිම් ප්‍රදේශ වල විශාල මට්ටමේ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවධානම පිළිබඳව සඳහන් කර ඇත​. ඒ හේතුවෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ පවතින තත්ත්වයන් හමුවේ දැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙසටය​.

ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු හගවා ඇති ප්‍රදේශ​:

 

Tags