සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

ආර්ථික දියුනුවට

මොකක්ද මේ උද්ධමනය


උද්ධමනය යනු කාලයත් සමඟ දී ඇති මුදලක මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වීමයි. යම් කාල සීමාවක් තුළ ආර්ථිකයක තෝරාගත් භාණ්ඩ හා සේවා කූඩයක සාමාන්‍ය මිල මට්ටම ඉහළ යාමෙන් මිලදී ගැනීමේ ශක්තියේ පහත වැටීම සිදුවන අනුපාතය පිළිබඳ ප්‍රමාණාත්මක ඇස්තමේන්තුවක් පිළිබිඹු විය හැකිය . සාමාන්‍ය මිල මට්ටම ඉහළ යාම, බොහෝ විට ප්‍රතිශතයක් ලෙස ප්‍රකාශ වේ, එයින් අදහස් වන්නේ මුදල් ඒකකයක් පෙර කාල පරිච්ඡේදවලට වඩා අඩුවෙන් මිල දී ගැනීමයි. උද්ධමනය අවධමනය සමඟ සංසන්දනය කළ හැකිය , එය මුදල් මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි වන විට සහ මිල පහත වැටෙන විට සිදු වේ.

උද්ධමනය අවබෝධ කර ගැනීම
කාලයත් සමඟ එක් එක් නිෂ්පාදනවල මිල වෙනස්වීම් මැනීම පහසු වුවද, මිනිස් අවශ්‍යතා එවැනි නිෂ්පාදන එකක් හෝ දෙකක් ඉක්මවා යයි. සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා පුද්ගලයන්ට විශාල සහ විවිධාංගීකරණය වූ නිෂ්පාදන කට්ටලයක් මෙන්ම සේවා රාශියක් අවශ්‍ය වේ. ඒවාට ආහාර ධාන්‍ය, ලෝහ, ඉන්ධන, විදුලිය සහ ප්‍රවාහනය වැනි උපයෝගිතා සහ සෞඛ්‍ය සේවා, විනෝදාස්වාදය සහ ශ්‍රමය වැනි භාණ්ඩ ඇතුළත් වේ.

විවිධාංගීකරණය වූ නිෂ්පාදන සහ සේවා සමූහයක් සඳහා මිල වෙනස්වීම්වල සමස්ත බලපෑම මැනීම උද්ධමනය අරමුණු කරන අතර, යම් කාල සීමාවක් තුළ ආර්ථිකයක භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල මට්ටම ඉහළ යාමේ තනි අගය නියෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි .

මුදල් ඒකකයක වටිනාකම නැති වන විට, මිල ඉහළ යන අතර එය අඩු භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගනී. මෙම මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය නැතිවීම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ජීවන වියදමට බලපාන අතර එය අවසානයේ ආර්ථික වර්ධනයේ පසුබෑමකට තුඩු දෙයි. ආර්ථික විද්‍යාඥයින් අතර පවතින සම්මුතික මතය නම්, ජාතියක මුදල් සැපයුම ආර්ථික වර්ධනය අභිබවා යන විට තිරසාර උද්ධමනය ඇති වන බවයි .

උද්ධමනය සඳහා හේතු

ආර්ථිකයේ විවිධ යාන්ත්‍රණ හරහා මෙය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වුවද, මුදල් සැපයුම වැඩිවීම උද්ධමනයේ මුල වේ. නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩර් මුදල් නීත්‍යානුකූලව අවප්‍රමාණය කිරීමෙන් (වටිනාකම අඩු කිරීමෙන්), සංචිත ගිණුම් බැර ලෙස පවතින බවට නව මුදල් ණයට දීමෙන්, මුදල් අධිකාරීන් විසින් පුද්ගලයන්ට වැඩි මුදලක් මුද්‍රණය කිරීමෙන් සහ ලබා දීමෙන් මුදල් සැපයුම වැඩි කළ හැක. ද්විතීයික වෙළෙඳපොළේ බැංකුවලින් රජයේ බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමෙන් බැංකු පද්ධතිය හරහා.

මුදල් සැපයුම වැඩිවීමේ එවැනි සෑම අවස්ථාවකදීම, මුදලට එහි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව අහිමි වේ. මෙය උද්ධමනය මෙහෙයවන ආකාරය පිළිබඳ යාන්ත්‍රණ වර්ග තුනකට වර්ග කළ හැක: ඉල්ලුම-ඇදීම උද්ධමනය , පිරිවැය තල්ලු උද්ධමනය සහ ගොඩනඟන ලද උද්ධමනය.

Tags