සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

විශේෂාංග

කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙනා පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් අප්‍රේල් මස 08 වන දා..

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නාසා ආයතනය සඳහන් කර සිටින්නේ එළඹෙන අප්‍රේල් මස 08වන දින පූර්ණ සූර්‍ය ග්‍රහණයක් සිදු වීමට නියමිත බවට​යි. කෙසේ වෙතත් එම පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණය වඩා හොඳින් දැකබලා ගැනීමේ හැකියාව පවතින්නේ උතුරු අමෙරිකාවට පමණක් වන බවයි ඔවුන් විසින් සඳහන් කර සිටින්නේ. පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක් දැකබලා ගැනීමේ අවස්ථාව ඉතාමත්ම විරල වන අතර, නාසා ආයතනය සඳහන් කරනු ලබන ආකාරයට උතුරු අමෙරිකානුවන් හට නැවත එවැනි අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ 2044 වර්‍ෂයේදීයි.

2024 වසරේදී දැක ගැනීමට ලැබෙන පළමු සූර්ය ග්‍රහණය මෙය වීම ද විශේෂත්වයකි.

නාසා ආයතනයේ නිවේදනයට අදාළ සබැඳිය පහතින්:

https://science.nasa.gov/eclipses/future-eclipses/eclipse-2024/

Tags