සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදි බන්දුල පද්මකුමාර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මුල් පිටුව හරහා දැවැන්ත රසික ආදරයක් දිනාගත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙකු වූ බන්දුල පද්මකුමාර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.
එතුමා ලේක්හවුස් ඇතුළු මාධ්‍ය ආයතන රැසක ප්‍රධානි තනතුර හොබවනු ලැබුවා.

Tags