සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පැනවේ

අද(02) සවස 6.00 සිට ලබන සඳුදා උදෑසන 6.00 දක්වා මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නිතිය පනවා ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටියි..
Source-http://www.nethnews.lk

Tags