සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

රටට අවශ්‍ය ඩොලර් ගෙන්න ගන්න අලුත් ක්‍රමයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙරටට මුදල් එවීමේ ක්‍රියාවලිය පහසුවෙන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා ඉඩ සලසන විදේශ ප්‍රේෂණ ජාතික ජංගම යෙදවුම හෙවත් LANKA REMIT යෙදවුම හඳුන්වාදීම ක්‍රීඩා අමාත්ය, ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්අ ද (08) සිදුවිය.එය නිල වශයෙන් හඳුන්වාදීම සිදු කෙරුණේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයේදී ය .
මෙම LANKA REMIT ජංගම යෙදවුම හරහා ඕනෑම රටක සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම බැංකු ගිණුමකට ක්ෂණිකව මුදල් හුවමාරු කිරීමට අමතරව සෘජු බිල්පත් ගෙවීම් වැනි සේවාවන් ලබාගත හැකි වෙයි.

Tags