සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

විල්සන් කරු දිවිගමනට සමුදෙයි

ප්‍රවින සටන් නළු විල්සන් කරුණාරත්න මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මියයන විට ඒ මහතා 79 වියෙහි පසුවිය.

එතුමා පසුගිය කාලයේදී අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවූවා.

Tags