සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

21වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරේ.

21වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ(23) පස්වරුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.
අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මහතා පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයින්ට පිටපත් යැවීමට එහිදී තීරණය කළ බවය.

සිකුරාදාට පෙර පක්ෂ නායක අදහස් ලබාගෙන ලබන සඳුදා යළි සාකච්ඡා කිරීමට ද තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති මන්දිරයේදී කැබිනට් රැස්වීම පැවැත්විය.
Source-News1st

Tags