සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

ධනාත්මක චින්තනය

කඳුකර එළුවාගෙ පිම්ම

මේ රූපයේ මම ආසම එක දෙයක් තියෙනවා…
මේ කඳු එළුවා විශාල පිම්මක් පැනීමට සැරසෙන්නේ වැරදි කළහොත් ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය වෙනස් කළ හැකි බව නොවේ.
ඔහුට එසේ කිරීමට තරම් විශ්වාසයක් තිබූ බව නොවේ!
මම ආදරය කරන දේ මෙයයි …
ඔහුගේ ඇස් යොමු වී ඇත්තේ එක් දෙයකට පමණි – ඔහුගේ අවසාන ගමනාන්තය.
ඔහු මරණයට ඇද වැටේදැයි කල්පනා කරමින් බිම බලන්නේ නැත.
ඔහු තමා ගත් තීරණය ගැන පසුතැවිලි වෙමින් ඔහු පිටුපස නොබලා, ඔහු තම අවසන් ගමනාන්තයට වෙනත් මාර්ගයක් ගතහොත් කුමක් සිදුවේදැයි කල්පනා කරයි.
ඔහුගේ අවධානය එක් දෙයක් කෙරෙහි පමණක් – අනෙක් පැත්ත.
ජීවිතයේ බොහෝ අවස්ථාවලදී, අපට අවසානයේ විශාල පිම්මක් පැනීමට ධෛර්යය ලැබේ (එය කුමක් වුවත්).
ඉන්පසු පැය, දින, සති, හෝ මාස කිහිපයකට පසුව පවා, අපි පහත් දෙස බලා සිටිමු…
පිටිපස්ස බලනවා…
නැත්තම් පැත්තකට වෙලා බලනවා…
දෙවනුව අපගේ තීරණය අනුමාන කිරීම සහ අපගේ පිටවීමේ ස්ථානයට ආපසු යාමට අවශ්‍ය වීම.
ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ පිම්මක් පැනීමට තීරණය කර ඇත්නම්, වර්තමානයේ ඔබ කුමක් සමඟ කටයුතු කළත් – ඔබේ හිස ඉදිරියට සහ ඔබේ අවධානය ඉදිරියෙන් තබා ගැනීමට ඔබට මතක් කිරීම මෙන්න.
අවසානයේ එය වටිනවා.
“ඔබේ ඇස් කෙළින්ම ඉදිරියෙන් බැලීමට ඉඩ දෙන්න, ඔබේ බැල්ම ඔබ ඉදිරියෙහි කෙළින් විය යුතුය.” – හිතෝපදේශ 4:25

Tags