සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

පාඨක ලිපි

අප්පච්චි

සුසුම් පොදි බැදන්
යාර ගාණක ආදරේ
මිණුමක් නොමැතිව
බෙදා දුන් සෙනෙහෙ ධාරයාණෝ…..

කලු වළා ගිනි සිලු වලින් දැවෙන
හදවත පසා ගිනිගත්
දුක් ගින්නේ තැවෙනා
මහා මේඝයාණෝ…..

දක්ෂිණා පථයේ
සුළගේ කැකෑරෙන
ජීවිත මේඝ වලාවෙන්
බැට කෑ උත්තමයාණෝ…..

දරු සෙනේ හද දරන්
නැගෙන මුලු ශක්ති යොදවමින්
සමාජ කැරැල්ලේ පෙරමුණ දැරූ
මහා පෙරළිකාරයාණෝ…..

රන් පත් වංශ නොමැතිව
සෙනෙහේ අපරිමිත ධාරා උල්පත
ලොවට රහසේ සැගව ලියූ
හෙලයේ මහා කතුවරයාණෝ….

කදුලු දහඩියෙන් පෙරුණු
මකරන්නද සුවද….
සිත පත්ලේ සගවා ගත්
මිලින ජීවිත පැතුමට
පණක් දුන් මහා දිනකරයාණෝ….

නූපදෙව්වත් මහ බඹුන් ලොව
වර්ණ දේහය මිල මුදල් හැම
ගතේ සවියෙන් ලොවම දිනනා
ලොවෙහි නූපන් මහ බඹාණෝ….

කාසි කහවනු නොමැති ගවුවක
නැති වුවත් යහමින් මුදල් කඳ….
නොදී දුක් සෝ සුසුම් කිසි දින
දරු සෙනේ මැදුරකම සැතපවූ

අපේ කාලේ සිටුවරයාණෝ…..

-W. තිළිණි මධුෂිකා-

Tags