සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ කොටසක් ජලයෙන් යට වේ

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ මඩකලපුව – කොළඹ කොටුව දුම්රිය මාර්ගයේ වාලච්චේන හා පූනානි අතර දුම්රිය මාර්ගය අඩි එකහමාරක පමණ උසක් දක්වා ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කර සිටින්නේ මේ හේතුවෙන් අද (10) උදෑසන මඩකලපුව සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රිය වාලච්චේන දක්වා සීමා කිරීමටත් ගල්ඔය හන්දියේ සිට මඩකලපුව බලා ධාවනය වූ දුම්රිය පූනානි දක්වා සීමා කිරීමටත් සිදුවූ බවයි.

මේ හේතුවෙන් කොළඹ බලා ගමන් කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටි මගීන්ට වෙනත් දුම්රියක් ධාවනය වන තුරු පැය ගණනාවක ප්රමාදයකට මුහුණ දීමට සිදුව තිබෙනවා.

Tags