සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

Starlink සඳහා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මූලික අනුමැතිය හිමිවෙයි.

ශ්රී ලංකාව තුළ චන්ද්රිකා තාක්ෂණය පදනම් කරගත් අන්තර්ජාල සේවා සැපයීම සඳහා Starlink වෙත ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මූලික අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව තාක්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය කනක හේරත් මහතා පවසනවා.
 
SpaceX ආයතනය මඟින් ලොවපුරා කක්ෂගත කළ Starlink චන්ද්රිකා දැනටමත් ශ්රී ලංකාවට ඉහළින් පෘථිවි කක්ෂයේ ගමන් කරන අතර, එම චන්ද්රිකා ජාලය හරහා මෙරටට අන්තර්ජාල සේවා සැපයීමට නියාමන අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව 2019 වර්ෂයේ සිට Starlink වෙබ් අඩවිය සඳහන් කර තිබූ අතර​, පෘථිවි කක්ෂයේ (LEO) තත්පරයට කිලෝමීටර් 7.8ක වේගයෙන් නිරන්තරයෙන් පෘථිවිය වටා පරිභ්රමණය වන චන්ද්රිකා 6000 කට වැඩි ප්රමාණයක් හරහා Starlink අන්තර්ජාල සේවාවන් ලොව පුරා සැපයීම සිදු කෙරෙනවා.
 
කෙසේ වෙතත් මෙම සේවාව ඒ ඒ රටවල නියාමන අනුමැතිය මත පදනම්ව ලබාදීම සිදු කෙරෙන අතර මෙරටට එම සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ මූලික අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
Tags