සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ QR ක්‍රමවේදය ඉවත් කෙරේ.

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය නොහොත් QR ක්‍රමවේදය අද දින සිට (01) ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අහෝසි කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ප්‍රකාශ කර ඇත​.

ඒ අනුව පාරිභෝගිකයන් හ​ට සාමාන්‍ය පරිදි ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවට අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත​. මේ අතරම මෙරට ඉන්ධන අලෙවි කරනු ලබන සමාගමක් වන චීනයේ සයිනොපෙක් විසින් ඔවුන්ගේ ඉන්ධන අලෙවි කිරීමේ මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ. ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති මිල ගණන් වලට වඩා අවමව ඔවුන් විසින් මිල ගණන් දක්වා ඇති අතර​ එම අගයන් පහත පරිදිය​.

  • පෙට්‍රල්  92  – (නව මිල රු.358) 
  • පෙට්‍රල් 95 – ( නව මිල රු.414)
  • ඔටෝ ඩීසල්  – (නව මිල රු.338)
  • සුපර් ඩීසල් – (නව මිල රු.356)  
  • භූමිතෙල් – (නව මිල රු.231)

අදාළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්:

Tags