සොයන්න
උණුසුම් පුවත්

දේශීය පුවත්

CCTV පද්ධතීන් හරහා කොළඹ රථවාහන වැරදි සෙවීමේ මෙහෙයුම් අද සිට​

කොළඹ නගරය තුල ස්ථාපනය කොට ඇති CCTV පද්ධතිය හරහා මාර්ග නීති කඩ කරන්නන් හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහන අද (22) සිට ආරම්භ වනවා.

පොලිස් මාධ්ය ප්රකාශක ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහාල් තල්දූව මහතා පැවසූවේ එමගින් හඳුනාගන්නා රථවාහන වැරදි වලට අදාළ දඩ පත්රය වාහනය ලියාපදිංචි හිමිකරු අයත්වන ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානයට ලැබීමට සලස්වන බවයි.

ජනවාරි මස 31 වනදා දක්වා නියමු ව්යාපෘතියක් ලෙසින් මෙය සිදු කෙරෙන අතර​, 31 වනදායින් පසුව දඩ පත්රිකා නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන බවයි පොලිස් මාධ්ය ප්රකාශක ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහාල් තල්දූව මහතා සඳහන් කළේ.

Tags